Titans Features

Drew Bennett Raises 12th Titan Flag

Former Titans WR Drew Bennett raises the 12th Titan flag prior to the Houston Texans game.

Advertising