Peter King Analyzes Titans Heading Into 2020 Season

Peter King (NBC Sports) makes a visit to Saint Thomas Sports Park to analyze the Titans heading into the 2020 season.

Advertising